بازار هدف OPEK

بازار OPEK در حوزه ساخت تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی را کليه مراکز تحقيقاتي، آزمايشگاهي و دانشگاهي خصوصي ، دولتي  و پژوهشکده هاي فعال در حوزه نفت ، گاز و فولاد تشکيل مي دهند.

1- مراکز تحقيقاتي، آزمايشگاهي و دانشگاهي سراسر کشور در حوزه نفت و گاز و پتروشيمي
– ساخت تجهيزات آزمايشگاهي
– خدمات پس از فروش

2- تجهیزات آزمایشگاهی و تخصصی حوزه فولاد
-ساخت تجهیزات آزمایشگاهی
-خدمات پس از فروش
-انجام پروژه های فرآیندی مرتبط با صنعت فولاد

3- پالايشگاه ها و نيروگاه ها و پژوهشکده هاي سراسر کشور در حوزه نفت وگاز و پتروشيمي
– انجام پروژه هاي صنعتي و تامين قطعات الکترونيکي و ابزار دقيق
– ساخت تجهيزات آزمايشگاهي مورد نياز اين حوزه از صنعت
– خدمات پس از فروش

4- دانشجويان، اساتيد دانشگاه ها و صنعتگران
– بهره مندي از دوره ها، سمينارهاي و خدمات آموزشي

 

برخی از مشتریان ما

Menu