Oil fields & EOR’s condition in Iran

در یک نگاه کلی، هر یک درصد افزایش ضریب بازیافت نفت برابر با حدود هشت میلیارد بشکه نفت بیشتر است که این میزان می‌تواند ۴۰۰ میلیارد دلار برای کشور ثروت ایجاد کند. این مهم (افزایش یک درصدی ضریب بازیافت) تنها در میادین نفتی غرب کارون مساوی با تولید ۶۷۰ میلیون…

Receive and refine more than 6 billion cubic meters gas in S.G.P.C at the first six months of the year

مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد از دریافت و پالایش بیش از ۶ میلیارد متر مکعب گاز در نیمه نخست امسال در این پالایشگاه خبرداد. سید مجید منبتی گفت: مطابق برنامه و تعهد، پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد در نیمه نخست امسال باید پنج میلیارد و ۶۲۸ میلیون متر مکعب…