ايرجت

AirJet

برای غلبه بر مشکلات موجود در بررسی توزیع اندازه ذرات در روش شیکر، از دستگاه الک جت هوا استفاده می شود. در این دستگاه جریانی از هوا به منظور جدا کردن ذرات ریز از ذرات بزرگتر توسط تیغه هوا از زیر الک دمیده می شود و جهت عبور دادن آن ها از حفرات الک از جاروبرقی استفاده می شود. ایجاد آشفتگی در ذرات روی الک، باعث عبور کامل ذرات ریزتر از الک های مربوطه می شود.

برای غلبه بر مشکلات موجود در بررسی توزیع اندازه ذرات در روش شیکر، از دستگاه الک جت هوا استفاده مي‌شود. در این دستگاه جرياني از هوا به منظور جدا کردن ذرات ريز از ذرات بزرگتر توسط تیغه هوا از زیر الک دمیده می شود و برای عبور دادن آن ها از حفرات الک توسط جاروبرقی مکیده مي‌شود. در این دستگاه جهت بررسی توزیع اندازه ذرات آزمایش ها از الک با سایزهای بزرگتر شروع می شود و اختلاف وزن نمونه قبل و بعد تست، محاسبات توزیع اندازه ذرات را ممکن می کند. ایجاد آشفتگی در ذرات روی الک، با توجه به مکانیزم توضیح داده شده، از عبور نکردن کامل ذرات ریزتر از الک های مربوطه جلوگیری می کند. بررسی دقیق توزیع اندازه ذرات در زمان کمتر از مزایای این دستگاه نسبت به شیکر می باشد.

برخی از ویژگی های دستگاه الک جت هوا که توسط شرکت امید پتروانرژی خاوران (OPEK) ساخته شده می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • کاهش زمان انجام تست اندازه گیری توزیع اندازه ذرات نسبت به شیکر
  • کاربری راحت و آسان
  • قابلیت استفاده از الک ها با سایزهای متفاوت
  • قابلیت تعویض وسایل جانبی به راحتی در صورت بروز هر گونه مشکل
  • دقت اندازه گیری و تکرار پذیری بالا برای نمونه های متفاوت پودر
  • قابلیت انجام تست بر روی طیف وسیعی از مواد پودری شکل
Menu