Receive and refine more than 6 billion cubic meters gas in S.G.P.C at the first six months of the year

Receive and refine more than 6 billion cubic meters gas in S.G.P.C at the first six months of the year

مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد از دریافت و پالایش بیش از ۶ میلیارد متر مکعب گاز در نیمه نخست امسال در این پالایشگاه خبرداد.

سید مجید منبتی گفت: مطابق برنامه و تعهد، پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد در نیمه نخست امسال باید پنج میلیارد و ۶۲۸ میلیون متر مکعب گاز ترش دریافت می‌کرد، اما این پالایشگاه در ۶ ماه نخست سال ۹۶، ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون متر مکعب یعنی هشت درصد بیشتر از برنامه دریافت و فرآوری کرد.

وی افزود: طبق برنامه، پالایشگاه شهید هاشمی نژاد باید چهار میلیارد و ۹۱۱ میلیون متر مکعب گاز شیرین تحویل شبکه سراسری می‌داد، اما مقدار گاز ارسالی به خطوط پنج میلیارد و ۳۱۲ میلیون متر مکعب و هشت درصد فراتر از برنامه بوده است.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد تصریح کرد: تعهد برای تولید گوگرد در نیمه نخست امسال ۲۳۴ هزار تن بود، که البته در این بازه زمانی ۲۵۳ هزار تن (۸ درصد بیش از مقدار تعهد شده)، گوگرد تولید شد.

تأسیسات عظیم شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد در ۱۶۵ کیلومتری شمال شرق شهر مقدس مشهد و در نزدیکی شهر مرزی سرخس واقع شده است. شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد گاز طبیعی مشترکان ۶ استان کشور شامل خراسان رضوی، جنوبی و شمالی، گلستان، مازندران و قسمتی از سمنان را تأمین می‌کند.

pala2

منبع : شانا