Oil fields & EOR’s condition in Iran

در یک نگاه کلی، هر یک درصد افزایش ضریب بازیافت نفت برابر با حدود هشت میلیارد بشکه نفت بیشتر است که این میزان می‌تواند ۴۰۰ میلیارد دلار برای کشور ثروت ایجاد کند. این مهم (افزایش یک درصدی ضریب بازیافت) تنها در میادین نفتی غرب کارون مساوی با تولید ۶۷۰ میلیون…