تحویل دستگاه HelPyc ChE-1701 به آزمایشگاه مركزی دانشگاه فردوسی مشهد

دستگاه تعیین دانسیته مواد به روش پیکنومتری گاز هلیوم (HelPyc ChE-1701) به آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد تحویل داده شد. به گزارش روابط عمومی گروه امید پترو انرژی خاوران، این دستگاه در تاریخ 19 مهر ماه 1396 به آزمایشگاه مرکزی تحویل داده شد و  وارد مدار سرویس دهی به دانشجویان و اساتید قرار گرفت. از مزایای…