سیستم تراوش تبخیری

Pervaporation

تراوش تبخیری به عنوان فرآیندی نو برای عبور از محدودیتهای روش جداسازی تقطیر استفاده می شود. مرسومترین فرایند تراوش تبخیری جداسازی آب از ترکیبات آلی است. سیستم تراوش تبخیری برای بررسی عملکرد غشاهای متنوع در این فرایند مورد استفاده قرار می گیرد. در این فرایند ایجاد خلأ در سمت تراوه غشا و افزایش دمای خوراک افزایش شار عبوری را به دنبال دارد.

دستگاه تراوش تبخیری با استفاده از یک مدول غشایی با قطر موثر متوسط اجازه جداسازی محلولهای تشکیل دهنده آزئوتروپ را می دهد. مزیت این دستگاه کنترل دمای مخزن خوراک با دقت بالا در کنار امکان افزایش فشار در سمت خوراک می باشد. سیستم سردسازی برای میعان یا انجماد بخار عبوری استفاده از نیتروژن مایع در سمت تراوه با استفاده از تله سرد شیشه ای می باشد. دستگاه ساخته شده توسط شرکت امید پترو انرژی خاوران دارای مزایای زیر می باشد:
– قابل کاربرد برای انواع غشاها
– دقت بالای کنترل دمای مخزن
– امکان افزایش فشار در سمت خوراک و استفاده از سیستم به عنوان سیستم اولترافیلتراسیون و نانوفیلتراسیون و حتی انجام تستهای گازی
– محفظه دوجداره با خلأ میانی برای کاهش هدررفت نیتروژن مایع
– قیمت نسبی پایین
– حجم کم دستگاه
– کمترین نیاز به نگهداری دستگاه
– قابلیت انجام تست با انواع مختلف مایع و حتی گازهای مختلف

Menu
نام و نام خانوادگی/نام شرکت
شماره تماس
توضیحات سفارش
نام و نام خانوادگی/نام شرکت
شماره تماس
توضیحات