نمونه گیری از محل ریزش کنسانتره مرطوب با استفاده از مکانیزم رک و پینیون و با استفاده از ظرف نمونه گیر با حجم ثابت انجام می گردد. پایین ظرف دارای دریچه متحرک می‌باشد، که امکان تخلیه کامل نمونه گرفته شده به ظرف بسته بندی را ممکن می سازد. سرعت حرکت ظرف در عرض نوار نقاله توسط سیستم اتوماسیون کنترل می شود. تخلیه نمونه در کنار خط نوار نقاله و با باز شدن دریچه زیر ظرف بر روی کیسه پلاستیکی بسته بندی اتفاق می افتد. با تخلیه نمونه در کیسه پلاستیکی و اعمال نیرو به سنسور بار (که در زیر آن در نظر گرفته شده) درب کیسه با اعمال حرارت به صورت کامل آب بند می شود. اتمام نمونه گیری و بسته بندی می تواند بر مبنای یک بار حرکت تیغه و یا چند بار پرشدن کیسه (تا یک حدنصاب وزنی که توسط اپراتور تعریف شده) باشد. بسته بندی طراحی شده در این سیستم از تغییر رطوبت نمونه تا انجام تست جلوگیری می کند.