آشام خودبخودی در دمای بالا

High Temperature Spontaneous Imbibition Setup

شبیه سازی آزمایشگاهی فرآیند آشام خودبخودی در دمای محیط با آموت سل انجام می شود. این تست جهت برآورد ترشوندگی سنگ مخزن و نیز بررسی میزان بازیافت نفت تحت فرآیند آشام خودبخودی صورت می گیرد. لیکن در دمای مخزن به دلیل تبخیر آب امکان استفاده از آموت سل نیست. سیستم آشام خودبخودی دما بالا که توسط شرکت امید پترو انرژی خاوران طراحی و ساخته شده است قابلیت انجام تست های آشام خودبخودی در دمای مخزن را بر روی انواع نمونه های مغزه (کربناته و ماسه سنگی) با سیالات مختلف شامل انواع آب (آب شور، آب با شوری کم و آب هوشمند) و محلول های شیمیایی (سورفاکتانت، نانوذرات و …) فراهم می نماید.

یکی از قابلیت های سیستم آشام خودبخودی PE. Imb HT طراحی شده توسط شرکت امید پترو انرژی خاوران که مشابه آن در نمونه های خارجی و داخلی دیده نشده، سل آشام دارای پنجره شیشه ای است که امکان مشاهده کامل فرآیند آشام مغزه شناور درون سیال را در داخل سل حین تست فراهم می کند. در این سیستم از مخزن گاز دارای رگلاتور به منظور کنترل فشار اعمالی بر فرآیند استفاده شده است.

تیپ نام تجاری نوع ورودی و خروجی ترنسفر وسل گیج فشار آون حرارتی جدا کننده نفت و گاز (بازیافت نفت) کپسول گاز به همراه رگلاتور
تیپ 1 HT Imb. PE-1801 یک ورودی و خروجی
تیپ 2 HT Imb. PE-1902 دو ورودی و خروجی از بالا و پایین
Menu