اشباع ساز مغزه

Core Saturation

سیستم اشباع سازی مغزه از تجهیزات پرکاربرد در آزمایشگاه تحقیقاتی سنگ و مهندسی نفت است که نقش مهمی در آماده سازی نمونه مغزه جهت تست های ازدیاد برداشت و … ایفا می کند. این دستگاه عالوه بر قابلیت اشباع سازی مغزه با نمونه های آب و نفت، می تواند به منظور شستشوی مغزه و نیز اندازه گیری تراوایی مطلق سنگ استفاده شود.

دستگاه اشباع مغزه Core Sat. PE ساخت شرکت امید پتروانرژی خاوران می تواند فرآیند اشباع سازی را با ایجاد خلأ اولیه و از دو سوی مغزه (بدون نیاز به بیرون آوردن مغزه) در دمای مخزن و تحت فشار انجام دهد. با اجرای دقیق آزمایش در این دستگاه می توان اطمینان لازم را از اشباع کامل مغزه ایجاد نمود. در این سیستم از پمپ سرنگی جهت تزریق با دبی کم استفاده می شود. این دستگاه از اجزای زیر تشکیل شده است:
– نگهدارنده مغزه (با ابعاد مختلف طبق سفارش)
– گیج های فشار و دما
– آون حرارتی
– پمپ سرنگی تزریق
– ترنسفر وسل (به تعدادلازم)
– پمپ دستی جهت فشار همه جانبه
– پمپ خلأ جهت خأل سازی الین ها
– ترنسمیتر فشار (بنا به سفارش در صورت اندازه گیری تراوایی مطلق مغزه)

ماکزیمم دما 150 درجه سانتیگراد
مینیمم دبی تزریقی 0.01 سی سی بر دقیقه
طول مغزه 20-4 سانتیمتر
سیال تزریقی نفت، انواع آب و سایر محلولهای نفتی و آبی
  1. در طراحی اجزا و فرآیند عملکرد دستگاه Core Sat. PE ویژگی های زیر لحاظ گردیده است:
  2. طراحی فرآیند دستگاه با کمترین حجم مرده در مسیر لاین ها و شیرها
  3. طراحی ویژه نگهدارنده مغزه جهت سادگی عملکرد و نیز عدم نشتی در فشارهای بالا
  4. جنس نگهدارنده مغزه و ترنسفر وسل های ساخته شده از فولاد مقاوم دربرابر خوردگی ناشی از سیالات معمول تزریقی (استفاده از آلیاژ هارتلو نیز به منظور تزریق سیاالت خورنده امکان پذیر می باشد)
  5. لاین ها و اتصالات داخلی دستگاه از باکیفیت ترین برندهای موجود در بازار ایران بدلیل حساسیت در عدم نشتی سیال انتخاب گردیده اند
  6. طراحی خاص بدنه با در نظر گرفتن اصول ارگونومی، زیبایی ظاهری، حجم بهینه و نیز سادگی کار با دستگاه که نقشه صنعتی دستگاه شامل بدنه و جایابی اجزا با توجه به این اصول طراحی شده اند
  7. طراحی ویژه داخلی از جهت باز و بسته کردن قطعات و ترنسفر وسل ها برای تمیز کاری بعد از انجام تست
keyboard_arrow_up