سیلاب زنی مغزه

Core Flooding System

دستگاه سیلاب زنی مغزه از مهمترین دستگاه های آزمایشگاه های مهندسی نفت می باشد. این دستگاه می تواند در اشباع سازی سنگ از سیال، اندازه گیری تراوایی مطلق و نسبی سنگ، انجام تست های جذب درون مغزه و بخصوص در ارزیابی انواع نمونه سنگ (کربناته و ماسه سنگ) و سیالات مخزن تحت فرآیندهای برداشت ثانویه (تزریق آب) و ثالثیه (ازدیاد برداشت) در شرایط دما و فشار مخزن بکار رود. این دستگاه در دو مدل آموزشی و پژوهشی توسط شرکت امید پترو انرژی خاوران ارائه شده است.

دستگاه سیلاب زنی مغزه از مهمترین دستگاه های آزمایشگاه های مهندسی نفت می باشد. این دستگاه می تواند در اشباع سازی سنگ از سیال، اندازه گیری تراوایی مطلق و نسبی سنگ، انجام تست های جذب درون مغزه و بخصوص در ارزیابی انواع نمونه سنگ (کربناته و ماسه سنگ) و سیالات مخزن تحت فرآیندهای برداشت ثانویه (تزریق آب) و ثالثیه (ازدیاد برداشت) در شرایط دما و فشار مخزن بکار رود. این دستگاه در دو مدل آموزشی و پژوهشی توسط شرکت امید پترو انرژی خاوران ارائه شده است.

منبع تغذیه جنس مواد ابعاد مغزه حداقل مقدار نرخ تزریق سیال ماکزیمم دمای عملکرد ماکزیمم فشار عملکرد نام تجاری تیپ
220 V - 50/60 Htz Stainless Steel 4~10 cm 0.01 cc/min 100 °C 30 bar CorFlood PE-×××× مدل آموزشی
220 V - 50/60 Htz Stainless Steel/Hastelloy 4~20 cm 0.001 cc/min 120 °C 400 bar CorFlood PE-×××× مدل پژوهشی
  1. نگهدارنده مغزه// پمپ HPLC //ترنسفر وسل به تعداد مورد نیاز
  2. ترنسمیتر فشار برای اندازه گیری فشار ورودی به مغزه
  3. ترنسمیتر اختلاف فشار برای اندازه گیری اختلاف فشار دو سر مغزه
  4. رگلاتور پس فشار که با گاز و یا روغن هیدرولیک عمل می کند
  5. آون حرارتی با درب دارای پنجره شیشه ای
  6. سیستم جمع آوری و انتقال داده به کامپیوتر
  7. فشار سنج و دما سنج //پمپ دستی هیدرولیک برای ایجاد فشار همه جانبه
  8. جداکننده مدرج آب و نفت
keyboard_arrow_up