درباره
شرکت امید پترو انرژی خاوران

معرفی شرکت


شرکت امید پترو انرژی خاوران در سال 1395 فعالیت خود را در پارک علم و فناوری خراسان رضوی آغاز نمود. در سال 1397 برای دستگاه پیکنومتر گازی موفق به کسب مجوز دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شد. فعالیت اصلی شرکت امید پترو انرژی خاوران طراحی و تولید تجهیزات فناورانه آزمایشگاهی مورد نیاز مراکز پژوهشی و صنعتی است که در اغلب موارد نمونه داخلی ندارد یا نمونه داخلی دارای کیفیت مطلوب نیست.

تمرکز ما در یک سال اخیر بر روی دستگاه های مورد نیاز صنایع معدنی و فلزی بوده است. از جمله این دستگاه ها به موارد زیر اشاره می نمایم:

کارکنان ما


ارتباط با مــاMenu
نام و نام خانوادگی/نام شرکت
شماره تماس
توضیحات سفارش