مقایسه عملکرد دستگاه پیکنومتر گازی محصول OPEK با نمونه آمریکایی

مقایسه عملکرد دستگاه پیکنومتر گازی محصول OPEK با نمونه آمریکایی

شرکت آمریکایی Quantachrome در سال 1968 تاسیس شده و بیش از 50 سال در زمینه طراحی و تولید تجهیزات آزمایشگاهی آنالیز مواد و پودرهای متخلخل سابقه دارد. این تجهیزات در آزمایشگاه‌های صنعتی و تحقیقاتی برای مطالعه سطوح، چگالی، اندازه و توزیع منافذ و برهمکنش های خاص گاز و بخار استفاده می‌شود. یکی از محصولات این شرکت دستگاه پیکنومتر گازی اتوماتیک می‌باشد. شرکت Quantachrome در سال 2018 توسط شرکت معتبر اتریشی Anton Paar خریداری شد و اکنون تحت لیسانس این شرکت فعالیت می‌کند.

شرکت امید پترو انرژی خاوران (OPEK) برای اولین بار در ایران در سال 1396 دستگاه پیکنومتر گازی اتوماتیک را طراحی و تولید نمود. این محصول، در سال 1397 توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان محصول دانش بنیان مورد تأیید قرار گرفت. در حال حاضر محصولات شرکت امید پترو انرژی خاوران، از جمله دستگاه پیکنومتر گازی، در بسیاری از آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و کنترل کیفیت صنایع معدنی و فولادی کشور مشغول به فعالیت می‌باشند.

 

به منظور مقایسه عملکرد و دقت دو دستگاه، نمونه کوارتز استاندارد کالیبراسیون تست بلین (با چگالی دقیق 2.65 g/cc که توسط تولیدکننده خارجی آن اندازه‌گیری و ارائه شده است)، توسط دستگاه GasPyc Ge-1803 محصول شرکت امید پترو انرژی خاوران (OPEK) و نیز دستگاه Ultrapycnometer 1000 محصول شرکت Quantachrome بصورت همزمان مورد تست چگالی قرار گرفت که نتایج مقایسه دو دستگاه در جدول زیر ارائه شده است.

همانطور که مشاهده می‌شود هر دو دستگاه دانسیته پودر را با خطای ± 0.01 g/cc اندازه‌گیری نموده‌اند و تکرارپذیری نتایج دو دستگاه مطلوب می‌باشد. قبل از اندازه گیری دانسیته پودر، هر دو دستگاه بطور همزمان با گوی‌های کالیبراسیون کالیبره شدند. میزان جرم پودر استفاده شده برای اندازه گیری در پیکنومترهای گازی OPEK و Quantachrome به ترتیب 26.21 و 83.37 گرم بود. انجام چهار تکرار تست در دستگاه OPEK در حدود 5 دقیقه و در دستگاه Quantachrome در حدود 8 دقیقه بطول انجامید. بر خلاف نمونه آمریکایی، دستگاه OPEK مجهز به آپشن کنترلر دما و درنتیجه نتایج آن مستقل از شرایط دمایی محیط آزمایشگاه بود.

شرکت آمریکایی Quantachrome در سال 1968 تاسیس شده و بیش از 50 سال در زمینه طراحی و تولید تجهیزات آزمایشگاهی آنالیز مواد و پودرهای متخلخل سابقه دارد. این تجهیزات در آزمایشگاه‌های صنعتی و تحقیقاتی برای مطالعه سطوح، چگالی، اندازه و توزیع منافذ و برهمکنش های خاص گاز و بخار استفاده می‌شود. یکی از محصولات این شرکت دستگاه پیکنومتر گازی اتوماتیک می‌باشد. شرکت Quantachrome در سال 2018 توسط شرکت معتبر اتریشی Anton Paar خریداری شد و اکنون تحت لیسانس این شرکت فعالیت می‌کند.

شرکت امید پترو انرژی خاوران (OPEK) برای اولین بار در ایران در سال 1396 دستگاه پیکنومتر گازی اتوماتیک را طراحی و تولید نمود. این محصول، در سال 1397 توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان محصول دانش بنیان مورد تأیید قرار گرفت. در حال حاضر محصولات شرکت امید پترو انرژی خاوران، از جمله دستگاه پیکنومتر گازی، در بسیاری از آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و کنترل کیفیت صنایع معدنی و فولادی کشور مشغول به فعالیت می‌باشند.

 

به منظور مقایسه عملکرد و دقت دو دستگاه، نمونه کوارتز استاندارد کالیبراسیون تست بلین (با چگالی دقیق 2.65 g/cc که توسط تولیدکننده خارجی آن اندازه‌گیری و ارائه شده است)، توسط دستگاه GasPyc Ge-1803 محصول شرکت امید پترو انرژی خاوران (OPEK) و نیز دستگاه Ultrapycnometer 1000 محصول شرکت Quantachrome بصورت همزمان مورد تست چگالی قرار گرفت که نتایج مقایسه دو دستگاه در جدول زیر ارائه شده است.

همانطور که مشاهده می‌شود هر دو دستگاه دانسیته پودر را با خطای ± 0.01 g/cc اندازه‌گیری نموده‌اند و تکرارپذیری نتایج دو دستگاه مطلوب می‌باشد. قبل از اندازه گیری دانسیته پودر، هر دو دستگاه بطور همزمان با گوی‌های کالیبراسیون کالیبره شدند. میزان جرم پودر استفاده شده برای اندازه گیری در پیکنومترهای گازی OPEK و Quantachrome به ترتیب 26.21 و 83.37 گرم بود. انجام چهار تکرار تست در دستگاه OPEK در حدود 5 دقیقه و در دستگاه Quantachrome در حدود 8 دقیقه بطول انجامید. بر خلاف نمونه آمریکایی، دستگاه OPEK مجهز به آپشن کنترلر دما و درنتیجه نتایج آن مستقل از شرایط دمایی محیط آزمایشگاه بود.

keyboard_arrow_up