تاریخچه دستگاه تست دیویس تیوب

تاریخچه دستگاه تست دیویس تیوب

ادوارد ویلسون دیویس (1888 – 1973) مهندس و مخترع آمریکایی است که به دلیل شروع تحقیقات اولیه در مورد تاکونیت (taconite) مشهور است. دیویس به عنوان یک محقق در دانشگاه مینه سوتای آمریکا، یک فرایند مهندسی برای استخراج اقتصادی سنگ آهن از سنگ های سخت تاکونیت ابداع کرد و باعث شد تاکونیت به عنوان سنگ آهن برای صنایع آهن و فولاد ارزشمند باشد. وی بطور نزدیک با شرکت های صنعتی معروف مانند شرکت آهن مسابی (Mesabi Iron Company) و شرکت معدنی ریزرو (Reserve Mining Company) کار کرد تا تحقیقات خود را به فعالیت های صنعتی و کاربردی تبدیل نماید. دیویس به خاطر تلاش هایش به “آقای تاکونیت” معروف شد.
در طول چهار دهه از زندگی، دیویس فرآیندی را برای خرد کردن سنگ سخت، جدا کردن آهن از سنگ خرد شده با استفاده از مغناطیس و تبدیل آهن به گندله جهت حمل و استفاده در کوره های ذوب ابداع نمود. دیویس 19 ثبت اختراع در این زمینه دارد. در دهه 1950، تحقیقات دیویس برای ایجاد چندین کارخانه پردازش تاکونیت در شمال شرقی مینه سوتا مورد استفاده قرار گرفت.
یکی از اختراعات ثبت شده وی، دستگاه تست لوله دیوس (U.S. Pat. 1, 474, 624) می باشد که در سال 1921 ثبت گردید و به نام او نامگذاری شده است.

ادوارد ویلسون دیویس (1888 – 1973) مهندس و مخترع آمریکایی است که به دلیل شروع تحقیقات اولیه در مورد تاکونیت (taconite) مشهور است. دیویس به عنوان یک محقق در دانشگاه مینه سوتای آمریکا، یک فرایند مهندسی برای استخراج اقتصادی سنگ آهن از سنگ های سخت تاکونیت ابداع کرد و باعث شد تاکونیت به عنوان سنگ آهن برای صنایع آهن و فولاد ارزشمند باشد. وی بطور نزدیک با شرکت های صنعتی معروف مانند شرکت آهن مسابی (Mesabi Iron Company) و شرکت معدنی ریزرو (Reserve Mining Company) کار کرد تا تحقیقات خود را به فعالیت های صنعتی و کاربردی تبدیل نماید. دیویس به خاطر تلاش هایش به “آقای تاکونیت” معروف شد.
در طول چهار دهه از زندگی، دیویس فرآیندی را برای خرد کردن سنگ سخت، جدا کردن آهن از سنگ خرد شده با استفاده از مغناطیس و تبدیل آهن به گندله جهت حمل و استفاده در کوره های ذوب ابداع نمود. دیویس 19 ثبت اختراع در این زمینه دارد. در دهه 1950، تحقیقات دیویس برای ایجاد چندین کارخانه پردازش تاکونیت در شمال شرقی مینه سوتا مورد استفاده قرار گرفت.
یکی از اختراعات ثبت شده وی، دستگاه تست لوله دیوس (U.S. Pat. 1, 474, 624) می باشد که در سال 1921 ثبت گردید و به نام او نامگذاری شده است.

keyboard_arrow_up