اصول طراحی استاندارد تقسیم کننده های نمونه

اصول طراحی استاندارد تقسیم کننده های نمونه

استاندارد ISO 3082 1 علاوه بر بیان اصول نمونه‌گیری از خطوط تولید در صنایع فرآورش سنگ آهن، به مراحل آماده‌سازی نمونه‌ها نیز پرداخته است. از جمله این موارد می ‌توان به خردکننده‌ها (crushers)، تقسیم‌کننده‌ها (dividers) و خشک‌کننده‌ها (dryers) اشاره نمود.
چند مدل از تقسیم‌کننده‌های نمونه پیشنهادی توسط این استاندارد در شکل‌ها نشان داده شده‌اند. این تقسیم‌کننده‌ها عبارتند از تقسیم‌کننده دورانی، تقسیم‌کننده نوع صفحه چرخشی، تقسیم‌کننده از نوع نوارنقاله شکاف‌دار و تقسیم‌کننده از نوع زنجیره‌ای سطلی. بر طبق این استاندارد، جهت جلوگیری از انتخاب نمونه غیرمعرف، تقسیم‌کننده باید شروعی رندوم داشته باشد. بطوریکه، عملکرد تیغه و فیدر به وسیله یک تایمر رندوم به یکدیگر مرتبط باشند. اقدامات احتیاطی ویژه برای طراحی تایمر رندوم، که برای تقسیم جرم ثابت از نمونه مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید لحاظ گردد. همچنین توصیه می‌شود در مراحل مختلف تقسیم نمونه، یک خوراک‌دهی یکنواخت به تقسیم کننده صورت گیرد.

                                

 

استاندارد ISO 3082 1 علاوه بر بیان اصول نمونه‌گیری از خطوط تولید در صنایع فرآورش سنگ آهن، به مراحل آماده‌سازی نمونه‌ها نیز پرداخته است. از جمله این موارد می ‌توان به خردکننده‌ها (crushers)، تقسیم‌کننده‌ها (dividers) و خشک‌کننده‌ها (dryers) اشاره نمود.
چند مدل از تقسیم‌کننده‌های نمونه پیشنهادی توسط این استاندارد در شکل‌ها نشان داده شده‌اند. این تقسیم‌کننده‌ها عبارتند از تقسیم‌کننده دورانی، تقسیم‌کننده نوع صفحه چرخشی، تقسیم‌کننده از نوع نوارنقاله شکاف‌دار و تقسیم‌کننده از نوع زنجیره‌ای سطلی. بر طبق این استاندارد، جهت جلوگیری از انتخاب نمونه غیرمعرف، تقسیم‌کننده باید شروعی رندوم داشته باشد. بطوریکه، عملکرد تیغه و فیدر به وسیله یک تایمر رندوم به یکدیگر مرتبط باشند. اقدامات احتیاطی ویژه برای طراحی تایمر رندوم، که برای تقسیم جرم ثابت از نمونه مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید لحاظ گردد. همچنین توصیه می‌شود در مراحل مختلف تقسیم نمونه، یک خوراک‌دهی یکنواخت به تقسیم کننده صورت گیرد.

                                

 

keyboard_arrow_up