نمونه گیری ناصحیح و غیرمعرف از مواد خط تولید

اساسی‌ترین قاعده در نمونه‌گیری این است که تمامی مواد خط تولید (اعم از سنگ آهن، کنسانتره، دوغاب و گندله) فرصت یکسانی برای انتخاب شدن داشته باشند. اما متاسفانه این اصل مهم در بسیاری از کارخانجات فرآوری مورد توجه قرار نمی‌گیرد و در نتیجه، نمونه غیرمعرف و در نتیجه آنالیزهای آزمایشگاهی فاقد دقت و اعتبار لازم می‌باشند. علت اصلی عدم رعایت اصول نمونه‌گیری صحیح در کارخانجات صنعتی این است که در اغلب موارد، مسئولیت پیگیری نصب و راه‌اندازی نمونه‌گیرهای اتوماتیک و نیز آماده‌سازی نمونه‌ها به افرادی سپرده می‌شود که به اهمیت نمونه‌گیری صحیح و اثرات آن واقف نیستند. از طرف دیگر، هزینه نصب و راه‌اندازی نمونه‌گیرهای اتوماتیک یکی از عواملی است که مدیران صنعتی را به سمت نمونه‌گیری دستی و غیرمعرف تشویق می‌نماید. لیکن، باید توجه داشت که نمونه معرف، اساس آنالیزهای آزمایشگاهی بعدی است و هزینه کردن برای خرید تجهیزات پیشرفته و گران آزمایشگاهی بدون داشتن نمونه معرف ارزشی ندارد.

از جمله روش‌های نمونه‌گیری مرسوم و در عین حال غلط می‌توان به گرفتن نمونه از جریان دوغاب یا مواد جامد با یک سطل و یا ظرف توسط پرسنل و به صورت دستی اشاره نمود، که در شکل‌ها نمونه‌هایی از آن نشان داده شده است. با توجه به ناهمگنی خواص هندسی و فیزیکی مواد و نیز عدم توزیع یکنواخت مواد در مسیر جریان خط تولید (درون لوله و یا بر روی نوار نقاله)، نمونه‌گیری دستی از بخشی از توده و یا جریان مواد به هیچ عنوان معرف مواد تولیدی نمی‌باشد و نتایج آنالیزهای آزمایشگاهی برروی این مواد معتبر نیستند. در صورت نمونه‌گیری غیرمعرف، هرگونه اقدامات بعدی از جمله تقسیم نمونه و میانگین‌گیری در نتایج آنالیزهای آزمایشگاهی نمی‌تواند اثرات مخرب نمونه‌گیری را رفع نماید و به نتایج آزمایشگاهی اعتبار بخشد.

از دیگر نکات مهم در نمونه‌گیری، کافی بودن مقدار (جرم و حجم) نمونه برای آنالیزهای آزمایشگاهی بر اساس استانداردهای موجود است. آماده سازی اصولی نمونه و نیز تقسیم معرف نمونه از دیگر نکات مهم در این زمینه می‌باشند که در استانداردها تشریح شده‌اند.

مقاله قبلی
مشخصات فنی نمونه گیر اتوماتیک کنسانتره مرطوب
مقاله بعدی
مکانیزم عملکرد دستگاه پیکنومتر گازی
keyboard_arrow_up